Andulació

La tecnologia d’andulació és un tractament biofísic que combina una doble acció terapèutica, basada en vibracions mecàniques de cos sencer (conegudes com Whole-Body Vibration) i calor per infrarojos (termoteràpia).

Tots dos tractaments es combinen en una llitera que manté a la persona en posició horitzontal afavorint la relaxació i facilitant l’aplicació, tant en la teràpia vibratòria com la calor per infrarojos.

Beneficis de l’andulació

  • Augment de la vitalitat.
  • Alleujament del dolor de tipus crònic.
  • Reducció de lessions i inflamació.
  • Relaxament a nivell físic i mental.
  • Efecte drenant sobre el sistema limfàtic, que contribueix a l’eliminació de líquids i toxines.
  • Millora en la qualitat del son.

demana’ns informació

Demana’ns informació dels nostres serveis
o sol·licita’ns cita al nostre centre

0 + 6 = ?